Banner til Præsentation - LinkBanner til Sodavand - LinkBanner til Haandsaeber - LinkBanner til Te og Kaffe - Link
Profil / Samhandel

De kan, som kunde hos Rømer Produkt, kontakte os på følgende måder:
 Sådan handler du med Rømer Natur Produkt

Leveringsbetingelser:

Rømer Natur Produkt handler kun med momsregistrede virksomheder, som behandlere, butikker, foreninger, caféer og restaurenter.

OBS! Varer fremsendes for købers regning og risiko. Varer modtages ikke retur uden forudgående aftale. Eventuelle reklamationer skal ske inden 3 dage efter varens ankomst. OBS: Der optages ikke restordre! Fragtfri levering ved leveret køb over 3500 kr. excl.moms.

Trækasser (Varenr. 25-1191) og plastkasser (Varenr. 25-1101) tages kun retur efter forudgående aftale og fragt er for købers regning.


Returnering af varer:

Varer der returneres til Rømer Produkt bedes pakket omhyggeligt før returnering og varene refunderes kun hvis de er intakte, uden prismærkater og er ubrudte mht. forseglingen. Varer returneres til Rømer Produkt efter forudgående aftale. Se iøvrigt vores handelsbetingelser.


Betalingsbetingelser:

Betalingsbetingelser: 30 dage netto, herefter beregnes rente efter gældende sats pr. påbegyndt måned. Ved betaling inden 8 dage kan der fratrækkes 1,5% af fakturabeløbet eksklusiv fragt og moms (beløbet til venstre på fakturaen). Ved rykning af forfaldne beløb beregnes et gebyr på kr. 100.00 pr. gang.


Åbningstider:

Mandag til Torsdag kl. 900 til 1530

Fredag kl. 900 til 1230


Firmaoplysninger:

Rømer Natur Produkt

Hagemannsvej 28 - DK 8600 Silkeborg

Tlf. +45 86 80 37 67 - Fax. +45 86 80 24 55.

SE nr. (vat nr.) 88489012

Bank: Nordea-DK Reg. 1938 - konto 5400158188.
 

Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og prisændringer på hjemmesiden.

Husk klart og tydeligt at angive hvem indbetaleren er,
ved at tilføje fakturanr. samt Jeres kundenr.,
ved betalinger via banken. 

Klagevejledning:

Hvis du vil klage over dit køb, så skal du rette henvendelse telefonisk eller skriftligt til vores Kundecenter på email: Janne@romerprodukt.dk

Hvis det ikke lykkedes os, at finde en løsning, kan du indgive en klage til
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning på adressen:

Center for Klageløsning i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby

Du kan klage til Center for Klageløsning via http://forbrug.dk.


Du kan også anvende EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant for forbrugere (Slutkunder) udenfor Danmark.

Du finder klageportalen her:
http://ec.europa.eu/odr

HUSK: Ved indgivelse af en klage til ODR (EU Klageportalen) skal du oplyse vores e-mail adresse: Janne@romerprodukt.dk.